27.3.09

Fasadkonst


I Ryssland är fasaderna väldigt viktiga, skolprojekten lägger alltid störst vikt vid fasaden och det är vanligt att man vid "renoveringar" blåser ut hela huset men behåller skalet. Här en teater på Kamergerski, som vill fånga in hela platsen utanför entrén och därför trängt sig in på det andra huset med kolonner och allt, utan att bry sig om varken fönster eller fläktar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar