2.4.09


Ett nybygge i närheten, kontor förmodar jag.


Notera att den i verkligheten tämligen påtagliga omgivningen i form av bostadshus inte syns på bilden. Kanske hoppas man att de ska rivas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar